TH EN
เมื่อเด็กมีสมาธิที่สูงขึ้น ได้มีการพบว่าประโยชน์สูงสุดที่ผู้ทำสมาธิเป็นจำนวนมากได้รับก็คือ การมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันสูงขึ้น การทำสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นเสมือนกับว่าเป็นการฝึกหัดให้ผู้ทำสมาธิมีจิตใจจดจ่อ กับงานที่กำลังทำอยู่โดยไม่ใส่ใจกับสิ่งเร้ารอบข้างหรือความคิดอื่นๆ ที่คอยเข้ามารบกวนในจิตใจ นอกจากนี้ ผู้ทำสมาธิจะรู้สึกว่าตัวเองมีการผ่อนคลายมากขึ้น ตื่นตัวมากขึ้น และสามารถใช้สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่เคย การมีสมาธิที่ดียิ่งนี้ เปรียบประหนึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการแสวงหาความรู้ เพราะถ้าใครก็ตามที่สามารถ ควบคุมจิตใจตนเองให้มีสมาธิได้เป็นอย่างดี เขาคนนั้นก็จะสามารถ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนั้นการศึกษาของเราควรฝึกให้เด็กรู้จักการมีสมาธิ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการต่างๆ เพราะการมี สมาธินั้นจะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนาชีวิตในทุกๆ ด้าน ในขณะนี้ มีผลจากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากมายที่แสดงถึงผลสรุปที่ไม่สามารถโต้แย้ง ได้เลยว่า การทำสมาธิโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ตามที่กล่าวไปแล้วนี้มีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลในหลายๆ ด้าน เช่น ทำให้สุขภาพด้านร่างกายดีขึ้น, จิตใจมั่นคงขึ้น, มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น, มีความหยั่งรู้เองมากขึ้น และทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นมีความสุขมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาที่แท้จริงจึงควรมีบทบาทที่จะฝึกคนเราให้รู้จัก การทำสมาธิตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ อันจะทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้คุ้นเคยกับการทำสมาธิ และรู้จักนำการทำสมาธิมาเป็น ส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน ในโรงเรียนนีโอฮิวแมนนิสทุกแห่ง ทุกเช้าจะเริ่มต้นด้วยการนั่งทำสมาธิร่วมกันเป็นกลุ่ม ถ้าในชั้นเรียนใด มีเด็กที่ซุกซนและอยู่ไม่ค่อยสุข เด็กพวกนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการเต้นรำและร้องเพลง เพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังงาน ส่วนเกินในตัวพวกเขาออกเสียก่อน แทนที่จะมีการบังคับให้เด็กนั่งทำสมาธิด้วยความจำใจ ครูจะมีการล่อใจให้เด็ก ดูเป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ ครูจะเล่าถึงเทพนิยายที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำสมาธิ ซึ่งมักจะเป็นเรื่องของ พระเอกหรือนางเอกในเทพนิยายที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ หรือได้รับการคุ้มครองอย่างเร้นลับ จากการทำสมาธิ ใครก็ตามที่ได้เคยเห็นพวกเด็กๆ ที่กำลังทำสมาธิ โดยมีมือน้อยๆ ทั้งสองของพวกเขากุมประสานอยู่บนตัก อย่างสงบนิ่ง ดวงหน้าของเขาดูปลอดโปร่งแจ่มใสไร้ความทุกข์ ยิ้มอันละมุนละไมจะปรากฏบนริมฝีปากน้อยๆ ใครคนนั้นก็คงสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำกล่าวตั้งแต่สมัยโบราณที่ว่า “นอกเสียจากเราจะมีจิตใจอันอ่อนละมุนเหมือนของเด็กน้อย เราจะไม่มีทางรู้จักความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้หรอก” ข้อมูลจากหนังสือ “สอนให้เป็นอัจฉริยะ ตามแนวนีโอฮิวแมนนิส” โดย รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
ติดต่อเรา
e-Mail: neokids.n@gmail.com
Facebook: Neokids Nursery
Copyright © 2017 NEO KIDS. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms of Use